Lâm Ngọc Khánh Linh – Leader JOB Cần Thơ

Lâm Ngọc Khánh Linh (Kate Lam)

Tự nhận mình là người dễ thương đanh đá một cách thật thà.

Yếu, thừa nhận mình yếu gì và phát triển bản thân mỗi ngày.

Chị bén duyên với JOB trên hành trình tìm ra đâu là công việc phù hợp nhất, đến nay đã được hơn 3 tháng.

Điều gì làm chị tâm huyết khi tham gia với JOB: ”Đọc sách không phải là bước đầu của việc thay đổi tư duy, hay bước đầu để thành công. Lĩnh hội, nghiệm được sách cần một quá trình. Đi với Job là cách nhanh nhất để tiến tới tầm cao đó.

Những thành tích bản thân chị đã đóng góp cho JOB : Tổng hợp đầy đủ danh sách sách đóng góp, xây dựng lộ trình phát triển bản thân cho các thành viên tham gia team JOB Cần Thơ.

Chia sẻ về dự định phát triển JOB trong năm 2018:

  • Job Cần Thơ sẽ kết nối với tất cả các clb về sách toàn ĐBSCL.
  • Job Cần Thơ sẽ được biết đến tại tất cả cái trường đại học ở Cần Thơ.
  • Job Cần Thơ sẽ phục vụ đc trên 15000 lượt đọc cho cách bạn tại Cần Thơ.
  • 100% Thành viên của Job sẽ được phát triển bản thân và phục vụ cộng đồng.