Hoàng Ngọc Giáp – Leader JOB Hà Nội

Hoàng Ngọc Giáp – Nhân viên tư vấn nhà đất

Anh có niềm đam mê đọc sách và rất trân trọng những bài học từ sách mang lại.

Từ những ngày đầu tiên ngay khi được biết thông tin về dự án lan toả việc đọc sách đến với nhiều người hơn để sách luôn được thực hiện sứ mệnh tri thức, phát triển dự án thành hệ thống được nhân rộng trong cộng đồng của thầy Tạ Minh Tuấn Anh, anh Giáp đã quyết định đồng hành với JOB Hà Nội vào tháng 8 năm 2017. Điều khiến anh tâm huyết nhất ở JOB là vì ý nghĩa to lớn mà hành trình này mang lại cho cho cộng đồng người Việt Nam. Hiện tại, văn hoá đọc của người Việt còn chưa được cao, với một chiến dịch lan toả giá trị sách trên toàn quốc, chắc chắn sẽ góp phần rất lớn trong việc nâng cao văn hóa đọc cho người Việt, nhất là thế hệ trẻ.

Hiện tại anh đang cố gắng thành lập nhóm JOBers cho Hà Nội.

Mong muốn của JOB Hà Nội trong năm 2018 sẽ có 20.000 lượt mượn sách.