Nguyễn Hồ Ngọc Hân – Leader Sài Gòn

Mục tiêu của Leader JOB Sài Gòn đặt ra trong năm 2018:

  1. Tìm ra 1 mô hình hoạt động hoàn chỉnh, giúp JOB Sài Gòn có thể hoạt động độc lập, xuyên suốt, không bị ngắt quãng do các lý do khách quan về nguồn lực nhân sự, ngân sách hoạt động,…
  2. Xây dựng kế hoạch phát triển kỹ năng cho các thành viên tham gia, tạo động lực không chỉ dựa trên tình yêu về sách, mà còn là nơi để phát triển các kỹ năng khác, phát triển quan hệ xã hội,… JOB không chỉ tạo giá trị cho cộng đồng mà còn cho chính những người thực hiện, tạo sự gắn bó lâu dài, cộng hưởng giá trị.
  3. Tìm thêm các mô hình hoạt động để gia tăng nhanh hiệu quả của JOB Sài Gòn, tăng lượt mượn sách song song với việc giới thiệu JOB Sài Gòn rộng rãi hơn, tạo sự thu hút tự nhiên từ cộng đồng.

Đồng hành cùng JOB Sài Gòn chưa lâu và đang nhìn thấy những vấn đề của các hoạt động xã hội, chị đang muốn thực hiện một mô hình khác biệt: giải quyết tốt bên trong song song với việc tăng giá trị bên ngoài.

Hy vọng JOB Sài Gòn sẽ tạo được điểm nhấn riêng và đóng góp những hiệu quả thiết thực cho trong cộng đồng JOB Việt Nam.