Nguyễn Thị Thảo – Leader Kon Tum

Chị Nguyễn Thị Thảo – Giáo viên kỹ năng sống tại … (chị điền thêm giúp em ạ). Chị Thảo là một giáo viên rất

Lê Hữu Ân – Leader JOB Kon Tum

Lê Hữu Ân Anh tham gia X-start up vào tháng 8 năm 2017, và bắt đầu bén duyên với công việc cộng đồng, tự nhận