24 giờ để sống- Nhiều tác giả

Đó cũng chỉ là những ước nguyện được sẻ chia của những tác giả. Không phán xét, không dạy dỗ, không lên án bất kỳ thứ gì, họ chỉ chia sẻ cách họ muốn sống trong 24 giờ còn lại của cuộc đời mà thôi. Và có khi qua quyển sách này, những đam mê đã bị chôn vùi, những nguồn sống tưởng chừng đã lụi lại được thổi bừng lên trong bạn thì sao?

Sách mới nhất