5 câu hỏi quan trọng nhất đối với mọi tổ chức

Với năm câu hỏi thiết yếu của Peter Drucker và sự trợ giúp của năm nhà lãnh đạo tư tưởng của ngày nay, quyển sách thách thức người đọc có một cái nhìn cận cảnh vào ngay trung tâm tổ chức họ và điều gì thúc đẩy tổ chức của họ. Một công cụ tự đánh giá và chuyển đổi, trả lời năm câu hỏi này sẽ thay đổi cơ bản cách bạn làm việc, giúp bạn dẫn dắt tổ chức của bạn đi đến nấc thang vận hành hiếm có.

Sách mới nhất