Bị Thiêu Sống

Cuốn sách cho chúng ta cái nhìn về những định kiến, giáo điều khắc khe mà cô gái Souad đại diện cho tầng lớp phụ nữ lúc bấy giờ phải chịu đựng. Bên cạnh sức hấp dẫn đặc biệt từ thực tế rùng mình áp đặt lên người phụ nữ, Bị thiêu sống còn thu hút độc giả qua giọng văn giản dị, truyền cảm. Những đoạn miêu tả nội tâm của nhân vật lẫn miêu tả phong tục, sinh hoạt, nét văn hóa riêng của một làng quê Ảrập rất sống động, giàu hình ảnh.

Sách mới nhất