Cẩm nang trò chơi sinh hoạt tập thể thanh thiếu niên

Trò chơi sinh hoạt tập thể thanh thiếu niên là một trong những kỹ năng mang tính giáo dục, tính nghệ thuật, tạo sự vui thú lành mạnh cho thanh thiếu nhi trong môi trường tập thể cộng đồng. Quyển sách gồm 180 trò chơi bao gồm các phần:

– Giáo dục và rèn luyện trong trò chơi

– Trò chơi vòng tròn lớn

– Trò chơi vòng tròn nhỏ

– Các băng reo trong sinh hoạt

– Các loại trò chơi thi đua chấm điểm

– Trò chơi dùng để phạt những người bị lỗi trong trò chơi

– Các loại bài hát kèm vũ điệu dùng trong sinh hoạt

Tập sách giới thiệu khá toàn diện về các hình thức, loại hình trong tổ chức sinh hoạt tập thể. Những trò chơi này được tác giả biên soạn trên cơ sở thực tiễn nhiều năm tham gia tổ chức sinh hoạt của tác giả.

Đó là những trò chơi vui nhộn, sôi nổi, phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu nhi, được trình bày, diễn đạt khá dễ hiểu, cùng với nhiều hình ảnh minh hoạ

https://www.vinabook.com/cam-nang-tro-choi-sinh-hoat-tap-the-thanh-thieu-nien-tai-ban-07072007-p23762.html

Sách mới nhất