Hướng đạo hạng nhất

Cấp cứu và vệ sinh Đã là Hướng đạo sinh, chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì mọi người khác cần tới sự giúp đỡ của chúng ta. Từ công việc nhỏ đến những việc lớn lao: dắt một cụ già, một em nhỏ sang đường, lăn mình vào chống đỡ các đám hỏa hoạn, cấp cứu một nạn nhân ngoài công lộ… Làm như vậy vì chúng ta đã đem danh dự ra hứa “giúp ích mọi người bất cứ lúc nào”. Thường thường thì hằng năm, tổng kết trên thế giới cho thấy các hướng đạo sinh bao giờ cũng tạo được những hành động thật can đảm để cứu sinh mạng bao người khác.

Sách mới nhất