Lối sống tối giản của người nhât

Lối sống tối giản không chỉ là cách người Nhật loại bỏ đồ đạc và sắp xếp không gian sống phù hợp, mà còn là “phương tiện” sống giúp người Nhật tìm thấy ý nghĩa hạnh phúc thật sự của cuộc sống trong thế giới hiện đại. Nhờ có lối sống này mà tôi nhận ra rất nhiều thứ quan trọng với bản thân. Giờ đây, khi đã giảm bớt đồ đạc tôi có nhiều thời gian hơn cho chính mình. Không còn so sánh bản thân với người khác nên tôi cũng không có gì phải tự ti, mặc cảm. Tôi cũng không còn chú ý đến ánh mắt hay cách nghĩ của người khác. Tôi có thể tập trung hơn, nên hoàn thành công việc tốt hơn và làm những việc mình thích. Tôi đã giảm đồ đạc đến mức tối thiểu và đã tìm thấy những thứ thật sự quan trọng cho mình.

Sách mới nhất