Mở khóa ý tưởng tuôn trào

Kaizen Teian là một hệ thống đề xuất. Và vì hầu hết các hệ thống đề xuất đều căn cứ trên những ý tưởng để cho người khác làm một điều gì đó, chứ không phải do chính người đề xuất làm, nên rất khó thực hiện các thay đổi, và chính cái hệ thống đó cũng trở thành khó lèo lái. Tuy nhiên nếu được lèo lái thật tốt, một hệ thống đề xuất có thể chiếm giữ một vị trí quan trọng trong công ty của bạn.

https://www.vinabook.com/kaizen-nhanh-va-de-mo-khoa-cho-y-tuong-tuon-trao-p17800.html

Sách mới nhất