NLP-lập trình ngôn ngữ tư duy- Pat hutchinson david molden

NLP là một tập hợp các công cụ và phương pháp giúp bạn đối phó với những hành vi bất lợi, đồng thời đưa ra những cách thức mới, tích cực, hữu hiệu để cải thiện cuộc sống của bạn. Bạn sẽ phát hiện ra những quyết định sáng suốt về những điều mình muốn từ công việc và cuộc sống. Bạn là người chịu trách nhiệm với cuốc sống của chính mình, vì vậy hãy sử dụng những bài tập trong NLP – Lập trình ngôn ngữ tư duy để trải nghiệm NLP và chuẩn bị đón nhận kết quả có được.

Sách mới nhất