Phương pháp học và làm việc hiệu quả

Quyển sách về phương pháp làm việc này được đặc biệt viết ra cho những học sinh, sinh viên chuẩn bị thi kiểm tra hoặc thi tuyển: học sinh lớp 11, lớp 12, lớp dự bị đại học khoa học, lớp dự bị thi vào các trường Thương mại, sinh viên Học viện chính trị, lớp dự bị đại học sư phạm hệ văn hay những sinh viên đang chuẩn bị cho các kỳ thi kiểm tra khác nhau ở các trường Đại học hay các trường Y. Các lời khuyên cũng sẽ có ích cho những học sinh, sinh viên nhỏ tuổi hơn chỉ có mong muốn hoạch định mô hình tối ưu cho phương pháp làm việc hằng ngày của họ.

http://hieusach.vn/sach/kinh-te/ky-nang/phuong-phap-hoc-va-lam-viec-hieu-qua2.html

Sách mới nhất