Think and Grow Rich – Nghĩ giàu & Làm giàu

Để minh họa, ta hãy thử xem xét mục đích chính của bạn khi đọc cuốn sách này. Hoàn toàn tự nhiên, mục tiêu của chúng ta là có khả năng biến đổi những suy nghĩ và khát vọng vô hình của MONG MUỐN thành những giá trị tương đương hữu hình có thể thấy được, như tiền chẳng hạn. Theo các chỉ dẫn nằm trong chương về Tự kỷ Ám thị (Chương 3) và Tiềm thức (Chương 11), bạn có thể THUYẾT PHỤC tiềm thức rằng nếu bạn tin, bạn sẽ nhận được điều mình mong muốn. Tiềm thức của bạn sẽ hành động dựa trên sự tin tưởng đó, sau đó nó trở thành một dạng của NIỀM TIN, và đề ra những kế hoạch cụ thể để đạt được điều bạn mong muốn.

NIỀM TIN không tồn tại sẵn có trong chúng ta, vì vậy rất khó có thể miêu tả về phương pháp phát triển NIỀM TIN, giống như khi ta muốn miêu tả màu đỏ cho một người mù, một người chưa bao giờ biết màu sắc là gì và không có gì để đem ra so sánh với những gì bạn miêu tả. Niềm tin là trạng thái của nhận thức mà bạn có thể phát triển thành ý chí sau khi bạn thấu hiểu, tự nguyện áp dụng và sử dụng triệt để 13 nguyên tắc trong cuốn sách này.

Sách mới nhất