Tình Yêu Con (Những Trái Tim Rộng Mở)

Bạn thường thấy những bài học, những tấm gương làm người ở đâu? Ở trường học? Ở bạn bè? Hay ở đâu khác nữa? Nhưng bạn sẽ học được những bài học có giá trị đó từ ngay cha mẹ của mình. khi bạn ra đời, vì tình yêu con, các bậc cha mẹ như trưởng thành hơn, gương mẫu hơn, thậm chí dám đối diện để rồi chiến thắng những thói hư tật xấu của mình hơn. Những câu chuyện cảm động trong tập sách “Những Trái Tim Rộng Mở – Tình Yêu Con” sẽ giúp bạn nhìn những bài học đó xác đáng, chân thực hơn.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Sách mới nhất