Truyện Kiều qua khía cạnh tâm linh

Qua cái nhìn tâm linh theo tinh thần văn hóa Phật giáo, tác giả Huyền Ý đã mang đến cho người đọc những kiến giải vừa truyền thống vừa mới mẻ, vừa chủ quan nhưng lại phù hợp với quy luật và tư tưởng Phật giáo.

Sách mới nhất