Từ điển điện tử – tin học Anh – Việt

Cuốn “Từ điển điện tử và tin học Anh – Việt” được soạn với khoảng gần 30.000 từ. Cách trình bày trong từ điển là được sắp xếp theo mục chữ cái tiếng Anh, trường hợp thuật ngữ ghép gồm một danh từ ghép với một số danh từ hay loại từ khác thì xếp theo vần của danh từ chính.
Trích nguồn: https://tailieu.vn

Sách mới nhất