“ĐAM MÊ LÀ MỘT TRONG SỐ ÍT NHỮNG TÀI SẢN QUÝ GIÁ CỦA CON NGƯỜI” – HENNRY FORD

Trong cuốn Tại sao chúng ta nghèo (My Life & Work), Herry Ford viết: “Đam mê là một trong số ít những tài sản quý giá của con người. Một người quyết đoán có thể thành công trong hầu hết mọi việc mà anh ta theo đuổi, nhưng nếu không đam mê những việc đó thì thành công cũng không còn mấy ý nghĩa.”

Niềm đam mê đó đã dẫn dắt ông từ chỗ từ bỏ vị trí quản lý cao cấp trong Công ty Điện Edison để theo đuổi việc thiết kế ô tô không lợi nhuận, sẵn sàng đầu tư chi phí lớn để tìm kiếm vật liệu mới, nhẹ và rẻ hơn,… tới chỗ là nhà sản xuất đầu tiên đào tạo và sử dụng những người lao động tàn tật, nâng cao mức lương, sản xuất và bán ô tô với giá rẻ nhất…

Cuốn sách không định hướng rằng bạn phải làm gì, mà nó chỉ tiếp thêm sức mạnh, động lực để từ đó bạn tự vạch ra kế hoạch, định hướng cho cuộc đời mình.

Sách đang có tại Journey Of Books Sai Gon – Hành trình sách Sài Gòn