Thói quen chọn tốt bỏ xấu

” Tất cả chúng ta đều có những thói quen. Có những thói tốt và cũng có những thói xấu. Thói tốt thì giúp ích chúng ta rất nhiều, nó mang lại niềm vui và năng lực cho đời sống chúng ta, trong khi đó thói xấu thì cướp đi bình an và niềm vui của chúng ta và cản trở chúng ta thành công. Thói quen chính là những thứ chúng ta làm mà không suy nghĩ đến. Nó là lối cư xử hay một lề thói do chúng ta làm lặp đi lặp lại. Tôi có đọc biết rằng hơn 40 phần trăm những gì chúng ta làm đều do thói quen. Nếu bạn đang đọc sách này thì có lẽ là vì bạn cũng có thói quen hay đọc sách. Còn nhiều người khác thì rất cần biết những thông tin được viết trong sách này nhưng lại không nhận được chỉ vì họ không có thói quen đọc sách. Có lẽ họ sẽ nói, “Tôi ghét đọc sách”. Nếu bạn cứ nói hoài rằng bạn không làm được một việc nào đó thì bạn sẽ thấy khó làm và mất hứng thú để làm.

Chúa Yêu Bạn Ta có thể phát triển những thói quen tốt, và những thói quen xấu thì ta cũng có thể bỏ nếu chịu khó. Các chuyên gia cho biết ta có thể chọn hoặc bỏ một thói quen trong vòng 30 ngày, nên tôi mời bạn hãy thử thay đổi cuộc đời bằng cách thay đổi những thói quen. Làm chuyện này lúc đầu khó thật nhưng cứ kiên trì và chăm chỉ thì bạn sẽ đạt được. Lý do chúng ta không phát triển được những thói quen tốt mà chúng ta mong muốn là vì chúng ta sống trong một nền văn hóa “mì ăn liền”. Chúng ta muốn mọi thứ xảy ra ngay bây giờ mà không nhận biết rằng chúng ta không thể có được những thứ tốt đẹp mà chúng ta muốn có chỉ vì chúng ta muốn nó. Chỉ những ai kiên trì và không bỏ cuộc thì sẽ có được những thói quen tốt. ..”

Sách mới nhất