Bài tập Vật liệu Xây dựng

Sách bài tập do Bộ môn Vật liệu xây dựng- Trường Đại học Xây dựng biên soạn, với tập thể các tác giả: Phùng Văn Lư, Nguyễn Cao Đức, Phạm Hữu Hanh, Trịnh Hồng Tùng sẽ là tư liệu cần thiết cho các bạn theo chuyên ngành này

 

Sách mới nhất