Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard: Kỹ Năng Ra Quyết Định – Harvard Business

“Cuốn sách “Kỹ năng ra quyết định” cung cấp một khuôn mẫu về quá trình ra quyết định khi làm việc đội nhóm không chỉ cho các bạn sinh viên, mà còn cho cã những doanh nghiệp. Kỹ năng ra quyết định đưa ra nhiều cách thức phù hợp với từng hoàn cảnh, không rập khuôn 1 cách duy nhất, và những cachs thức này cũng hạn chế tối đa việc ra quyết định 1 chiều từ phía người nắm quyền. Với cuốn sách này các bạn sinh viên khi làm việc nhóm với nhau sẽ có một cơ chế ra quyết định tốt và hiệu quả.”
“Mình mua cuốn sách này 3 tháng trước và thấy đây thật sự là quyết định đúng đắn. Cuốn sách Kỹ năng ra quyết định trong bộ Cẩm nang Kinh doanh Harvard này rất hữu ích. Nó giúp tự bản thân mỗi người lựa chọn dược phương án tốt nhất thông qua các công cụ hỗ trợ, đồng thời hạn chế tối đa nhược điểm cá nhân trong các tổ chức công ty, đoàn thể. Từ đó đạt được thành công mong muốn. Quyển sách này không chỉ hữu ích cho các bạn đã đi làm mà còn cả các bạn sinh viên.”

Sách mới nhất