Đứng trên vai người khổng Lồ – Nguyễn Tuấn Hùng

“Đứng trên vai người khổng lồ” được xem như là tận dụng những thành công có sẵn của người khác để dành lấy những thành tựu của riêng mình. Đây là một chiến lược phổ biến trong marketing cũng như kinh doanh. Tuy vậy, không phải ai cũng có thể áp dụng nguyên tắc này thành công.

Sách mới nhất