Fish 3 – Triết Lý Chợ Cá Cho Cuộc Sống

Một câu hỏi hóc búa được đặt ra đó là làm thế nào để duy trì sự hứng khởi từ triết lý chợ cá được lâu dài và ngày càng trở nên sống động? Câu trả lời đến từ thực tế của bệnh viện Samaritan: Hãy khơi dậy nguồn lực nội tại luôn hiện diện trong bản thân mỗi chúng ta! Và đó cũng là chủ đề chính của tập FISH! Sticks – Tìm kiếm mọi Ý tưởng và Dám Thay đổi mà tác giả (tiến sĩ Stephen Ludin) muốn truyền đạt đến cho chúng ta.

Sách mới nhất