Giáo trình kinh tế lượng

Phần Kinh tế lượng cơ bản chủ yếu nhằm phục vụ cho việc giảng dạy môn Kinh tế Lượng ở bậc đại học. Phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phân tích hồi quy – một công cụ hữu hiệu và thông dụng trong phân tích và dự báo kinh tế – xã hội. Các kiến thức trong phần này là cần thiết để người học có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu kinh tế lượng nâng cao được giới thiệu ở Phần B.

 

Phần kinh tế lượng cơ bản có hai nội dung chính: (1)Giới thiệu mô hình hồi quy với số liệu chéo, được trình bảy từ chương 1 đến chương 5; (2) Giới thiệu mô hình hồi quy với chuỗi thời gian, được trình bày từ chương 6 đến chương 8…

Sách mới nhất