Học cách lắng nghe

Lắng nghe là một thái độ, là một nghệ thuật, có thể mang đến cho bạn tính sáng tạo. Nghe càng nhiều sẽ giúp bạn nắm vững thông tin, được mọi người yêu mến và tiếp nhận…

Sách mới nhất