Làm sếp-BH Tan

Đã có nhiều cuốn sách dạy về học làm lãnh đạo, kỹ năng quản trị ,nhưng đây là một cuốn sách được viết bởi một học giả, nhà tư vấn lãnh đạo Singapore và vì thế bên cạnh những lý thuyết và kỹ năng khoa học quản trị phương Tây , BH Tan đã kết hợp những quan điểm,lý thuyết, ứng xử phương Đông, hơn thế tác giả còn khuôn định trong phạm vi địa lý ở các quốc gia Châu Á, nơi mà những quan niệm, những khác biệt văn hóa cùng những ứng xử có nguy cơ trở thành lực cản sự hòa hợp , thích nghi và cùng phát triển trong một thế giới phẳng nếu thiếu hiểu biết. Do vậy mà LÀM SẾP trở nên khác biệt và thật sự hữu ích với bất cứ ai đã, đang và sẽ phấn đấu và hoàn thiện để trở thành một nhà quản trị giỏi , tài ba.

Sách mới nhất