Nghệ thuật nói chuyện và xã giao hằng ngày – Kỳ Anh – Ngọc Đức

Cuốn sách Nghệ Thuật Nói Chuyện Và Xã Giao Hằng Ngày bao gồm các nội dung sau:
– Dẫn nhập: Thế nào là phép xã giao lịch sự?
– Phép xã giao trong việc chào hỏi
– Giới thiệu – Tự giới thiệu danh thiếp, những lời nói xã giao
– Thăm viếng – Tặng quà – Thư từ
– Động tác và cử chỉ lịch sự
– Ăn uống – Hút thuốc
– Phép lịch sự trong trang phục, trang sức
– Phép xã giao trong quan hệ gia đình, gia tộc
– Phép xã giao trong quan hệ xã hội bên ngoài
– Phép lịch sự khi sử dụng một số phương tiện
– Một vài nghi lễ thường gặp

Sách mới nhất