NHAP MON FREUD

Sách là một tựa trong tủ sách NHẬP MÔN – có giá trị về triết học và nhiều ngành khoa học khác nhau. “FREUD” là cách giới thiệu hoàn hảo về cuộc đời cũng như tư tưởng của Freud, người mà sự phát hiện ra phân tâm học của mình đã “cách mạng hoá” thái độ của chúng ta đối với những vấn đề phức tạp, như tôn giáo, như những giấc mơ, như tình dục, như bệnh tâm thần…

https://www.nxbtre.com.vn/sach/nhap-mon-freud-9867.html

Sách mới nhất