phut-danh-cho-cha (Copy)

Tình cảm của mỗi người Cha dành cho những đứa con mình bao giờ cũng thật ấm áp, không giống mẹ – Người luôn luôn bên con mỗi lúc ốm đau vấp ngã, nhưng cha bao giờ cũng là người đứng phía sau hướng dẫn con cách tự đứng dậy sau mỗi lần con vấp té trên đường đời. Vì thế, tình cảm dành cho Cha cũng phải thật đặc biệt.

Sách mới nhất