Sach-giao-trinh-dau-tu-tai-chinh

GIÁO TRÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH (TÁI BẢN LẦN THỨ 2)

 

Sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán mở ra một kênh đầu tư mới hấp dẫn những cũng đầy rủi ro cho nhà đầu tư. Cũng từ đó, các vấn đề lý thuyết về đầu tư tài chính cũng thu hút sự quan tâm của các học giả, các nhà đầu tư Việt Nam.

 

Môn học đầu tư tài chính  trơ thành môn học bắt buộc của nhiều chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh như chuyên ngành tài chính ngân hàng, tài chính công ty, quản trị tài chính, kế toán…

 

Cuốn sác này cung cấp một cách có hệ thống các vấn đề lý thuyết cơ bản về đầu tư tài chính và các ứng dụng thực tiễn theo một quy trình đầu tư từ phân tích và lựa chọn tài sản đầu tư đến định giá tài sản đầu tư, xây dựng danh mục đầu tư và quản lý danh mục đầu tư tài chính.

 

Những kiến thức này không chỉ áp dụng được cho việc đầu tư vào tài sản tài chính mà còn có thể vận dụng được trong quản lý danh mục tín dụng của ngân hàng thương mại, đầu tư vào tài sản thực…

 

Chúng tôi nhóm biên soạn rất mong cuốn sách sẽ hữu ích cho bạn đọc trong đầu tư và rất mong nhận được những phản hồi của bạn đọc về cuốn sách

http://sachketoan.vn/san-pham/sach-tai-chinh/sach-dau-tu-tai-chinh/giao-trinh-dau-tu-tai-chinh-tai-ban-lan-thu-2-a4f50

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Mã: N/A Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

GIÁO TRÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH (TÁI BẢN LẦN THỨ 2)

 

Sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán mở ra một kênh đầu tư mới hấp dẫn những cũng đầy rủi ro cho nhà đầu tư. Cũng từ đó, các vấn đề lý thuyết về đầu tư tài chính cũng thu hút sự quan tâm của các học giả, các nhà đầu tư Việt Nam.

 

Môn học đầu tư tài chính  trơ thành môn học bắt buộc của nhiều chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh như chuyên ngành tài chính ngân hàng, tài chính công ty, quản trị tài chính, kế toán…

 

Cuốn sác này cung cấp một cách có hệ thống các vấn đề lý thuyết cơ bản về đầu tư tài chính và các ứng dụng thực tiễn theo một quy trình đầu tư từ phân tích và lựa chọn tài sản đầu tư đến định giá tài sản đầu tư, xây dựng danh mục đầu tư và quản lý danh mục đầu tư tài chính.

 

Những kiến thức này không chỉ áp dụng được cho việc đầu tư vào tài sản tài chính mà còn có thể vận dụng được trong quản lý danh mục tín dụng của ngân hàng thương mại, đầu tư vào tài sản thực…

 

Chúng tôi nhóm biên soạn rất mong cuốn sách sẽ hữu ích cho bạn đọc trong đầu tư và rất mong nhận được những phản hồi của bạn đọc về cuốn sách.

 

 

MỤC LỤC

 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

1.1 KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

1.2 CÁC  LOẠI TÀI SẢN TÀI CHÍNH

 

1.3 PHÂN BIỆT TÀI SẢN RỦI RO VÀ TÀI SẢN PHI RỦI RO

 

1.4 QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 

1.5 ĐO LƯỜNG TỶ SUẤT LỢI TỨC VÀ RỦI RO  CỦA MỘT CHỨNG KHOÁN

 

1.6 ĐO LƯỜNG TỶ SUẤT LỢI TỨC KỲ VỌNG VÀ RỦI RO CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ

 

1.7 PHẦN BÙ RỦI RO

 

1.8 NGẠI RỦI RO VÀ GIÁ TRỊ HỮU DỤNG

 

1.9 NGUYÊN LÝ THỐNG TRỊ VÀ SỰ ỨNG DỤNG TRONG ĐẦU TƯ

 

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ

 

2.1 PHÂN BỔ VỐN GIỮA TÀI SẢN RỦI RO VÀ TÀI SẢN PHI RỦI RO

 

2.2 ĐƯỜNG THỊ TRƯỜNG VỐN (CML) VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THỤ ĐỘNG

 

2.3 PHÂN BỔ VỐN GIỮA CÁC TÀI SẢN RỦI RO VÀ MÔ HÌNH MARKOWITZ

 

2.4 LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU

 

2.5 MÔ HÌNH CHỈ SỐ ĐƠN

 

2.6 MINH HỌA XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ MARKOWITZ

 

CHƯƠNG 3: MÔ HINH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM)

 

3.1 TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG VỐN

 

3.2 MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM)

 

3.3 MÔ HÌNH CAPM KHI LOẠI BỎ NHỮNG GIẢ ĐỊNH

 

3.4 MÔ HÌNH CAPM BETA ZERO

 

3.5 MỘT SỐ LƯU Ý KHI ƯỚC LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG HỆ SỐ BETA TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ VÀ LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ ARBITRAGE

 

4.1 MÔ HÌNH NHÂN TỐ

 

4.2 SỬ DỤNG MÔ HÌNH NHÂN TỐ ĐỂ ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG SAI (VAR) VÀ HIỆP PHƯƠNG SAI (COV) CỦA TSLT CỦA CÁC TÀI SẢN

 

4.3 MÔ HÌNH NHÂN TỐ ĐỂ ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG SAI

 

4.4 DANH MỤC NHÂN TỐ THUẦN NHẤT

 

4.5 MÔ HÌNH VÀ KINH DOANH CHÊNH LỆCH GIÁ

 

4.6 PHÂN TÍCH CÁC DANH MỤC ĐẦU TƯ NHÂN TỐ THUẦN NHẤT DỰA TRÊN NHỮNG TỶ TRỌNG CỦA CÁC CHỨNG KHOÁN BAN ĐẦU

 

4.7 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ VÀ CÁC LƯU Ý

 

4.8 CƠ HỘI ARBITRAGE

 

4.9 LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ ARBITRAGE

 

4.10 MÔ HÌNH APT VÀ CAPM

 

4.11 CÁCH SỬ DỤNG APT

 

4.12 VÍ DỤ VỀ ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN SỬ DỤNG APT

 

TÓM TẮT

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

 

5.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CỔ PHIẾU

 

5.2 PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU

 

5.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

 

5.4 KỸ THUẬT TRIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

 

5.5 KỸ THUẬT ĐỊNH GIÁ SO SÁNH

 

5.6 ƯỚC TÍNH CÁC YẾU TỐ TRONG VIỆC ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU NƯỚC NGOÀI

 

5.7 MINH HỌA: TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG KỲ VỌNG

 

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU

 

6.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TRÁI PHIẾU

 

6.2 ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU (BOND EVALUATION)

 

6.3 CÁC ĐẠI  LƯỢNG ĐO LƯỜNG LÃI XUẤT TRONG ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU

 

6.4 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TRÁI PHIẾU TƯƠNG LAI

 

6.5 XÁC ĐỊNH GIÁ VÀ LÃI SUẤT CỦA TRÁI PHIẾU VÀO NGÀY KHÔNG THANH TOÁN LÃI

 

6.6 SỰ ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU ĐƯỢC MIỄN THUẾ

 

6.7 ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU DỰA VÀO LÃI XUẤT GIAO NGAY

 

6.8 CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA LÃI XUẤT

 

6.9 CẤU TRÚC KỲ HẠN CỦA LÃI XUẤT

 

6.10 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ TRÁI PHIẾU

 

6.11 ĐO LƯỜNG KHOẢNG THỜI GIAN ĐẦU TƯ

 

6.12 CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT

http://sachketoan.vn/san-pham/sach-tai-chinh/sach-dau-tu-tai-chinh/giao-trinh-dau-tu-tai-chinh-tai-ban-lan-thu-2-a4f50

Thông tin bổ sung

khu-vuc

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Sach-giao-trinh-dau-tu-tai-chinh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *