Thẻ điểm cân bằng

Phương pháp kinh doanh thay đổi đòi hỏi hệ thống đánh giá hiệu quả cũng phải thay đổi. Thẻ Điểm Cân Bằng là cuốn sách mô tả cách thức áp dụng mô hình quản trị công việc hiệu quả toàn diện để thành công trong kinh doanh.

Thẻ điểm cân bằng là một tập hợp các thước đo hiệu suất (để đánh giá kết quả hoàn thành công việc) bắt nguồn từ Chiến lược của tổ chức, thể hiện thông qua 1 hệ thống thẻ điểm được phân tầng tới các cấp độ và cá nhân. Mỗi Thẻ điểm gồm 4 Viễn cảnh, bao gồm: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ và Học hỏi & Phát triển. Thẻ điểm cân bằng là một phương pháp “3 trong 1”: 1 hệ thống đo lường hiệu suất, 1 công cụ truyền thông (hay giao tiếp) hiệu quả và là 1 phương pháp quản lý Chiến lược hữu hiệu trong tổ chức.

Trong cuốn sách Thẻ Điểm Cân Bằng, Paul R.Niven đã đưa những kinh nghiệm thực hành và những tình huống sống động để lý giải cho thực tế ứng dụng thẻ điểm cân bằng trong kinh doanh bởi vấn đề cốt lõi mà Thẻ Điểm Cân Bằng mong muốn thiết lập, là xây dựng một tổ chức phù hợp và hiệu quả.

Trong môi trường cạnh tranh cao đầy thay đổi như ngày nay, các tổ chức phải dành rất nhiều thời gian, công sức, nhân lực và những nguồn lực tài chính để đo lường kết quả trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược. Hầu hết đều làm như vậy, nhưng dù đã phải bỏ ra nhiều nỗ lực và các chi phí liên quan, nhiều tổ chức vẫn không hài lòng với những nỗ lực đo lường của mình. Trên thực tế, tại bất cứ thời điểm nào, có tới 50% tổ chức đang thực hiện thay đổi đối với hệ thống đo lường kết quả của mình (Theo Mark I. Frigo, “Giải thích về phép đo Hiệu suất chiến lược”, khảo sát IMA 2001)

Sách mới nhất