thong-ke-ung-dung-trong-quan-tri-kinh-doanh-va-nghien-cuu-kinh-te-

Vấn đề thu thập và xử lý dữ liệu, hơn bao giờ hết, đang trở nên cần thiết và quan trọng. Ở nhiều lĩnh vực – trong nghiên cứu kinh tế cũng như kinh doanh – nhà nghiên cứu, nhà kinh doanh thường xuyên phải đối mặt với việc phân tích tìm ra qui luật biến động, suy diễn, giải thích, và kết luận về các hiện tượng kinh tế – xã hội. Do vậy, thống kê ngày càng có vai trò quan trọng, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà kinh doanh và quản trị trong nghiên cứu thị trường, ra quyết định, nhất là trong điều kiện môi trường kinh doanh có nhiều rủi ro, không chắc chắn.

Hiện tại, việc cập nhật và trang bị các kiến thức thống kề nhằm đáp ứng yêu cầu phân tích trong nền kinh tế thị trường trong điều kiện việc tính toán được hỗ trợ mạnh mẽ của máy tính – được đặt ra một cách cấp bách. Quyển “thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế” hy vọng rằng quyển sách là tài liệu tham khảo tốt cho các nhà kinh doanh, quản trị và tất cả những ai quan tâm.

Quyển sách gồm 18 chương, trình bày cả hai nội dung mô tả (7 chương đầu) và suy diễn (các chương còn lại) của thống kê. Để có thể hiểu rõ phần thống kê suy diễn, bạn đọc nên nghiên cứu và nắm vững các khái niệm về thống kê mô tả và xác suất.

https://www.sendo.vn/shop/kinh-te/thong-ke-ung-dung-trong-quan-tri-kinh-doanh-va-nghien-cuu-kinh-te-5465408.html/

Sách mới nhất