Thuần hóa sư tử

Cũng như các nhà đầu tư chuyên nghiệp, có rất nhiều nhà đầu tư không chuyên muốn tìm hiểu xem thị trường hoạt động như thế nào và làm thế nào để cải thiện được hoạt động đầu tư của mình. Thuần hóa sư tử chính là những bí mật mà họ muốn khám phá.

Qua cuốn sách này, tác giả sẽ tiết lộ những bí quyết và cả những trải nghiệm vui buồn trong quá trình khám phá ra chúng. Rất nhiều ý tưởng và triết lý kinh doanh trong đó hiện giờ vẫn được nhiều quỹ đầu tư thành công áp dụng. Những bí quyết này được trình bày thành 100 chiến lược khác nhau trải ra trong cả 10 chương của cuốn sách. Richard từng bước từng bước dẫn dắt bạn vượt qua 100 chiến lược đầu tư mà ông đã phát triển để tăng khả năng thành công trên thị trường đầu tư.

Với những kinh nghiệm điều hành bộ phận kinh doanh giao dịch ở Bankers Trust Australia và kinh nghiệm làm giám đốc của một quỹ đầu tư lớn ở Bermuda, cuốn sách này là những bài học rất có giá trị cho cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư nhằm khám phá cơ chế hoạt động của thị trường và nâng cao hiệu quả đầu tư của họ.

Tác giả lần lượt đưa ra những bí quyết để kinh doanh như: đầu tư; lợi thế so sánh; rủi ro; các mô hình và hiện tượng bất thường; những biến động lớn; các công ty nhỏ; biến động giá cả; hiểu và tận dụng các xu thế giá; dự đoán xu thế giá của thị trường trong tương lai; đừng để bị hoàn cảnh lôi kéo.

Sách mới nhất