Trở thành ĐỨC PHẬT trong công việc

Trở thành đức phật trong công việc giúp bạn giải quyết những vấn đề trong công việc bằng quan điểm của Đức Phật, bạn giải quyết những chuyện buồn trong công việc bằng cách nào? làm thế nào để cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân? Đức Phật gặt hái thành công như thế nào?

Sách mới nhất