Vở Bài Tập Nâng Cao Từ Và Câu Lớp 3

Vở Bài Tập Nâng Cao Từ Và Câu Lớp 3

Từng loại từ vựng chia theo chủ đề giúp các em học sinh dễ nhớ và nâng cao được vốn từ trong Tiếng Việt. Từ đó, các em có thể mở rộng hơn về ghép chữ, ghép câu, nhận diện loại từ, sự vật.

Vở Bài Tập Nâng Cao Từ Và Câu Lớp 3 còn giúp các em ôn tập thêm về cách sử dụng dấu câu. Lúc nào nên dùng dấu chấm, lúc nào thì nên dùng dấu phẩy, dấu hỏi, dấu chấm than… Và cao hơn nữa là những bài tập về các biện pháp tu từ so sánh, nhân hoá…

Đây thực sự là một quyển vở có ý nghĩa thiết thực dành cho các em học sinh, đặc biệt là những em có năng khiếu và yêu thích môn Văn – Tiếng Việt.

Sách mới nhất